Advisering

iPerspectiev ondersteunt uw organisatie om het informatiemanagement te beschermen, te stimuleren en te verbeteren.

alignleft Wij zetten multidisciplinaire teams in met de juiste expertise en ervaring, zodat het informatiemanagement optimaal is afgestemd om uw bedrijfsdoelstellingen te halen. Of dit nu kostenbesparing is of anders werken of nieuw werken. Teams die hun sporen door de jaren heen reeds hebben verdiend. Onze teams maken gebruik van uniforme en bewezen methodieken en hulpmiddelen. Zij zetten deze mogelijkheden en hun persoonlijke ervaringen optimaal in, zodat ze u steeds van dienst kunnen zijn.

Onze dienstverlening omvat onder meer a) strategie en beleid gericht op uw agenda en de voornaamste prioriteiten, b) Prestatieverbetering en organisatorische veranderingen met het oog op duurzame voordelen en om meer te doen met minder en c) Project- en programmamanagement om veranderingen aan te jagen en beleidsvoornemens daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Interim- en of Projectmanagement

alignright Komt uw beschikbare capaciteit en kunde in de knel? Of loopt u tegen deadlines aan? Beschikt u niet over de inhoudelijke en organisatorische kennis voor dat project waar u de handen voor op elkaar heeft gekregen? Zit u midden in een vastlopend verandertraject? iPerspectiev heeft voor u de oplossing: van interimmanager, projectmanager, projectcoordinatoren tot projectleiders. Gekwalificeerde managers met tientallen jaren ervaring die uw vraag in de juiste context plaatsen en resultaatgericht werken. Voor het vlottrekken van een vastgelopen situatie, voor een speciaal project, voor het opvullen van een lacune omdat werving van een vaste opvolger langer duurt, voor tijdelijke versterking of omdat het echt ‘vijf voor twaalf’ is. iPerspectiev biedt u flexibiliteit en maatwerk.

Wij bieden u, Interimmanagement, Programmamanagement en Projectmanagement.

Het netwerk van iPerspectiev staat tot uw beschikking. Het is voor u plezierig bij uw vraag een deskundig klankbord te treffen; iemand die weet waar hij/zij het over heeft en uw strategische thema’s en sectorspecifieke kwesties begrijpt. Ons team heeft strategische, financiële en commerciële kennis in huis, waardoor we op alle niveaus adequaat kunnen meedenken en schakelen. Wij zijn managing partner voor zowel u als de aan ons geassocieerde interimmanagers en zorgen voor branchebrede kennisdeling.

Dienstverlening

alignleft Onze opdrachtgevers vragen met enige regelmaat om aanvullende dienstverlening. Naast het feit dat deze vraag voortvloeit uit het vertrouwen dat zij in ons hebben, speelt de kennis, de ervaring en ons netwerk die we door de jaren heen hebben opgebouwd, een cruciale rol. Dit heeft iPerspectiev in staat gesteld zijn diensten te verfijnen en uit te breiden. Deze concrete diensten biedt onze opdrachtgevers de mogelijkheid om alleen een beroep op ons te doen wanneer de eindgebruikers of organisatie-onderdelen hierom vragen.

Netwerk Cost and Infrastructure Scan (NCIS)

De netwerkinfrastructuur van uw organisatie is te vergelijken met een snelweg. Wanneer er goed is nagedacht over de aanleg ervan kan al het data- en telecomverkeer er snel overheen en ontstaan er geen vertragingen. Met tevreden medewerkers en klanten tot gevolg. iPerspectiev helpt u graag bij uw zoektocht naar de meest gunstigste netwerkoplossing voor uw organisatie met onze NCIS.

Total Cost of Ownership (TCO)

alignright iPerspectiev heeft een handzaam en toegankelijk model ontwikkeld om uw Total Cost of Ownership (TCO) van uw ICT of Telecom in beeld te brengen. Met het TCO-onderzoek krijgt u inzicht in uw ICT-landschap en weet u ook wat een werkplek op dit moment kost. Een belangrijk uitgangspunt of u nu naar de cloud wilt bewegen of moet gaan samenwerken.

Risicoanalyse

iPerspectiev heeft een overzichtelijke en praktische methode ontwikkeld voor risicoanalyse van kritische bedrijfsprocessen en applicaties. Hierbij worden de belangrijkste risico’s gekwantificeerd, bedreigingen benoemd en in kaart gebracht zodat vervolgens voldoende maatregelen getroffen kunnen worden.

iPerspectiev maakt meestal gebruik van een verkorte versie van de A&K-methode. Deze aanpak brengt snel de risico’s met betrekking tot informatie- en de ondersteunende processen, systemen en netwerken in kaart.

De risicoanalyse bestaat uit drie fasen:

  • Beoordelen business impact proces en classificatiesystemen
  • Definiëren van bedreigingen en risico’s
  • Selecteren en beoordelen van maatregelen

De risicoanalyses worden gedaan door ervaren adviseurs. In de voorbereiding wordt de scope van de analyse vastgesteld. Op basis van workshops wordt het rapport opgesteld. Het geeft u een helder inzicht in de risico’s en bedreigingen.